Word lid van HASPO Leeuwarden

Sporten en Zwemmen

Het sporten en zwemmen is weer begonnen in het nieuwe jaar 2022. Helaas moeten we ons nog steeds houden aan de covid maatregelingen. We hopen dat we weer snel normaal kunnen sporten en zwemmen en covid achter ons laten.

Zoals het nu staat hebben we op 22-03-2022 de jaarlijkse ledenvergadering, deze vergadering is al 2 keer uitgesteld vanwege covid maar hopen nu dat het wel door kan gaan. De vergadering wordt dan weer gehouden in het gebouw de “Fontein” in de Goudenregenstraat. U krijgt hierover nog een mail toegestuurd.

Het Bestuur 

 

SPORTEN EN ZWEMMEN VOOR HARTPATIËNTEN

Bewegingsactiviteiten voor (ex-)hartpatiënten worden steeds meer gezien als een vorm van secundaire preventie. De medische wereld ervaart in steeds grotere mate dat het een positieve invloed heeft op de deelnemers.

Het doel van onze vereniging is (ex-)hartpatiënten een kans te geven om met een veilig gevoel, onder deskundige sportbegeleiding en met veel plezier te sporten en/of te zwemmen.

nj12januar2015

REGELMATIG

Regelmatig bewegen met een matige intensiteit, u hoeft niet buiten adem te raken, leidt al tot een verbetering van het uithoudingsvermogen en het algemeen welbevinden. U bevordert niet alleen uw algehele gezondheid, u traint ook uw hart- en vaatstelsel. U voelt zich beter, raakt minder snel vermoeid en u kunt veel plezier beleven tijdens bewegingsactiviteiten.

LID OF DONATEUR WORDEN?

Bij het secretariaat is alle informatie verkrijgbaar over het lidmaatschap of donateur van de vereniging. U bent ook welkom tijdens de sporturen of zwemuren, want dan kunt u direct een indruk opdoen over de manier waarop wij sporten of zwemmen. Tijdens de sporturen kunt u ook informatie krijgen over het lidmaatschap. De contributie bedraagt 20 Euro per maand voor 1x sporten of zwemmen. Wilt u 2x per week sporten en/of zwemmen dan betaald u 30 euro per maand.

Bewegen is goed, zeker ook voor hartpatiënten!

Sportief zijn is goed, maar is het ook goed na een hartinfarct? Als hartpatient ervaart u misschien een drempel. Kan ik sporten of zwemmen na een hartinfarct? Welke beweegvorm is voor mij geschikt?

HaSpo is een van de toonaangevende sportverenigingen voor (ex-) hartpatienten in Friesland. Door het aanbieden van bewegingsactiviteiten zoals sporten en zwemmen tracht de vereniging de conditie van de deelnemers op peil te houden en in vele gevallen zelfs te verbeteren. Daarbij maakt het niet uit wat het inspanningsniveau van de individuele deelnemer is. Iedereen kan aan de activiteiten deelnemen zonder daarbij een spelbreker te zijn en zonder zich spelbreker te hoeven voelen.!

HaSpo FOTO ALBUM

HaSpo sport

Elke donderdag sporten in Sporthal Wiarda van 17.00 tot 20.00 uur in 3 groepen van 60 minuten. Afmelden sporten: Joyce Mulder-Duurken 06-50815724

ZWEMMEN OP MAANDAG

Elke maandag zwemmen in het doelgroepenbad (verwarmd) in zwembad De Blauwe Golf van 17.45 tot 19.45 in 3 groepen van 40 minuten. Afmelden zwemmen: Siemie Nota 06-12262703 thuis 0513-653137

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt 20 Euro per maand voor één keer per week sporten of zwemmen. Wilt u twee keer per week sporten en/of zwemmen, dan is de contributie 30 Euro per maand. U kunt de contributie maandelijks over maken op ING bank nr: NL83INGB0001251669 t.a.v. Hartpatienten Sportvereniging. Bij voorkeur de 1e van de maand.

BESTUUR

HaSpo Leeuwarden is een vereniging met meer dan 60 leden en bestaat al meer dan 30 jaar! Dankzij leden en bestuur is HaSpo Leeuwarden al decennia actief.

CONTACT

U kunt mailen met info@haspo.nl of u kunt bellen : 06-87747998

AANMELDEN ALS LID OF DONATEUR

Sport of Zwem met ons mee. HaSpo Leeuwarden is al dertig jaar een enthousiaste club sporters onder professionele leiding.

Bestuur van HaSpo Leeuwarden

Het dagelijkse bestuur van HaSpo Leeuwarden bestaat uit :

Tineke Pietersma: Voorzitter

Geert Veenstra: Secretaris

Klaas Dirksen  : Penningmeester

André Del Grosso: Bestuurslid/Ledenadministratie

Greetje van der Veen: Bestuurslid/Notulist

U kunt contact opnemen met het bestuur via info@haspo.nl.

Toernooicommissie HaSpo

Toernooien binnen de HaSpo worden georganiseerd

door de volgende personen.

Max Zondervan

Eelke Duurken

Hans Nieboer

Wij staan open voor uw idee om een toernooi te organiseren.

U kunt contact opnemen via activiteitencom@haspo.nl

 

 

 

 

 

17362582_1275391479182473_5788379164409982787_nWil je stage bij ons lopen, dan kan dat.

Wij hebben nog een stage plaats voor een medewerker(ster) sport en recreatie en sport en bewegings leider(ster)

Voor meer info zie: www.s-bb.nl/stageplekvinden

Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met hart en aandoeningen en hun omgeving.

Voor meer informatie zie: www. harteraad.nl

LEDEN VERTELLEN

Word ook lid van Hartsportvereniging HASPO Leeuwarden